DOEL:
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, bevorderen en bewaken van kunstvormen zowel in verschijningsvorm als in materialen casu quo materiaalgebruik, uitingsvormen en invullingen, het in andere vorm ondersteunenen promoten van kunst in het algemeen, door verwerving, exploitatie of anderszins, het vormen van een platform voor oorspronkelijke kunstuitingen en kunstenaars, ongeacht leeftijd, religie, afkomst, overtuiging of anderszinsen het vormen van rechtspersonen, die kunsten in de ruimste zin ontwikkelen, ondersteunen of bevorderen.

VERWEZENLIJKING:
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- kunstuitingen in nieuwe of bestaande vormen te ontwikkelen en te produceren;
- een breed publiek te interesseren voor vernieuwde of bestaande kunstvormen;
- het doen combineren van verschillende kunstvormen en uitingen;
- het maken en uitgeven van publicaties op alle mogelijke mediadragers;
- het organiseren van tentoonstellingen en andere uitdagingen;
- het aantrekken van subsidies, sponsors en donateurs;
- alle overige wettelijke middelen.

BELEIDSPLAN:
De stichting heeft een beleidsplan opgesteld, waarbij ze de volgende projecten wil ondersteunen:
De stichting organiseert jaarlijks de Geuzenmaand. Een evenement gedurende de maand maart en staat in het teken van de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning. De stichting wil samen met tal van cultuurspelers de betekenis en de onderliggende waarden die hiermee gepaard gaan uitdragen en meer bekendmaken onder de bevolking.
De stichting organiseert jaarlijks een kunstprogramma voor het Zomerterras dat in de zomervakantie in het stadspark van Vlaardingen wordt gehouden. Een creatief doe programma voor de jeugd en de ouders op de zondagen van het evenement.
De stichting organiseert jaarlijks het evenement Nacht van de Nacht, waarbij energie besparen, lichtvervuiling en duurzaam handelen het thema vormen voor de edities. Elk jaar wisselt de route en de aankleding van het programma dat zich voltrekt op historische locaties in de stad Vlaardingen. Tal van acts met toneel, performance, poëzie, beeldende kunst, muziek en theater worden onder vakopleidingen in het land hiervoor uitgeschreven.

De stichting verkrijgt hiervoor gelden uit subsidies, donaties, giften en sponsorwerving. Deze gelden worden aangewend voor de projecten die zij realiseert. De stichting heeft geen overschot aan gelden en beheert dit door tussentijds op een spaarrekening te houden. De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid of voor de werkzaamheden die hiermee verwant zijn.

JAARREKENINGEN:
application/pdf Balans2013.pdf (2.38 MB)
Jaarrekening 2013
Techniek: OhReally.nl